Dağcan Medikal
Loading...

HYGİEA NEDİR?

 

HY Gİ EA  NEDİR?

1-) HY Gİ EA sağlığı veren sağlığı koruyan ve hastalıkları tedavi eden manasına gelir

HY Gİ EA daoğal minerallerden ve bio bilim ve teknolojiden elde edilen Q i kristalidir.

Yaşayan bütün canlılara iyi ve faydalı enerjiyi veren ve çevreyi mikroplardan arındırarak saflaştıran,doğal mineraller ile sürdürülebilen bir eko sistemdir.

İnsanlar tedavi için doğadan ilaçlar yaparlar.VİGEN GRUP sürekli ARGE faaliyetleri sonucu insan vücudu için en uygun ve faydalı,en iyi mineralleri araştırmış ve nihayetinde bir çok deneme ve yanılma sonucu yapılan laboratuar testlerinden sonra ortaya koymuş olduğu eşsiz özellikleri olan doğal mineral içerikli HY Gİ EA i bulmuştur.

Sağlığa hayat veren anlamına gelen HY Gİ EA 19 çeşit mineralin,biobilim ve doğal bilimler ile en etkin enrjiyi yayması amacıyla ve karıştırılması meharetiyle geliştirilmiştir

2-) HY Gİ EA nın özellikleri

1) Enerji üretimi ve gücü artıran gözenekli yapı.

 Bütün enerji üretimi ve güç, atomların ve elektronların üretimi ve faaliyeti sonucunda oluşur. Bu aktiviteyi artırmak için malzemenin ince gözenekli yapıya sahip olması gereklidir. Hygiea, doğal minerallerin özelliklerini korumayı sağlayan özel plastikleştirme teknolojisi ile gözenekli yapısıyla Qi’yi ve dalga enerjisi emisyonunu maksimize eder. Doğal mineraller, gözenekliliğin %50’sini sağlar.

2) Elektromanyetik dalgalar ve uzak infrared enerji prosesi için Kalite Güvence Belgesi

Hygie dalga enerji fonksiyonları Kore Uzak Infrared Birliği (KIFA) ve Ajoa Üniversitesi araştırma merkezi tarafından ölçülmüş ve test edilmiştir. Anti-küf, anti-virüs (Pseudomanas aeruginosa ve Escherichia Coli) ve koku giderme (amonyak) için KIFA’dan başarılı test sonuçları almıştır. Bununla birlikte, metabolizma, meridyen yolları sirkülasyonu, su toplama önlemesi, elektromanyetik dalgaları koruması ve elektromanyetik dalga emisyonunu döndürme ile ilgili olarak Ajuo Üniversitesi Qi ölçüm ve araştırma ekibinden kalite güvence sertifikaları almıştır.

3) Vücut için yararlı uzak infrared ışınların yayımı

Uzak infrared ışınlar, vücudun içerisinde hücre, su ve maddeleri aktive ederek dokunun fonksiyonlarını artıran ve sağlığı iyileştirmeyi sağlayan ışınlardır. Hygiea, vücut için en iyisi olan uzak infrared ışın bölgesinde 9,36 mikronda ışıma yapar.

4) 19 doğal mineralden meydana gelen HY Gİ EA nın tedavi özelliği

Germanyum, Gümüş, zeolit, titanyum dioksit, tormalin, serpentin, silika taşı, feldspat, aljinik asit, kil ve perlit dahil 19 doğal mineral, nötralizasyon, kontrol, bozunma, hızlandırma, stabilizasyon ve ısıl terapi ile aktivasyon gibi çeşitli fonksiyonlar ile birlikte sağlığın yeniden  kazanılmasına  ve iyileştirilmesine  yardım eder.

Hy Gi Ea’yı oluşturan minerallerin esas özellikleri

1. Germanyum

Germanyumdaki yarı iletkenlik özelliği maddelerin elektron hareketine katkıda bulunur.

Germanyum, elektrik akımlarını kontrol ederek hücre aktivitesini tetikler.

Dokulara oksijen iletimini etkin bir şekilde artırarak anoksemi sağlar.

Kanser metastazını önleyen mükemmel anti-kanser ilacı olan bir interferon yalıtıcı üretir.

Vücutta immün hücreleri ve interferonları artırarak doğal iyileşme gücünü ve immün sistemi güçlendirir.

Çözünme ve atılmasını kolaylaştırarak kanı saflaştırır ve kolesterol ve lipid oksitlenmesini önler.

Ağrıya neden olan laktik asiti çözerek, bu nedenden dolayı olan ağrıyı kontrol eder.

Sinir sistemini dengeleyen ve beyinde dalga oluşturan dopamin ve endorfin üretimini artırır.

Hidrojen peroksitin çözünmesini ve atılmasını hızlandırır.

% 0,36 - % 1,2 saflıkta Germanyum içerir, bu en saf germanyumdur (ayrıca dünyadaki en yüksek içeriktir).

Tip                  Muhteva (ppm)         Ge saflığı %   

Lourdes         13,75  0,0013            Vatikanın ürettiği maden suyu, kaynak suyu, kaplıca

Tıbbi su         10-30 ppb      0,00001 – 0,00003  

Elvan, kil, yeşim taşı, mika ve diğerleri      1-7      0,000001 – 0,000007          Saflaştırma, süs, yer döşemes, inşaat, seramikler

Kore Ginsengi           1000-2000    0,001-0,002  

Sarımsak        754     0,00754        

Birimler ppm’dir, elektronik fonksiyonu diğerlerinden 1000 kat daha güçlüdür.

(ppm= milyonda bir ksım / 1 mm / km)

2. Titanyum dioksit (TiO2)

Yüksek kapasiteli foto-katalizör

Görünür ve UV ışık altında oksitler ve deokside eder ve sterilizasyon, koku giderme ve köpürme önleyici özellikleri için kullanılır.

Kendiliğinden temizleme ve zararlı maddeleri zararsız maddelere dönüştürmek için kullanılan bir foto-katalizördür.

Güçlü kokulu gazlar ve dioksin gibi toksik maddelerin çözülmemesini sağlar.

Deoksidasyon sağlarken oksidasyonu kontrol eder.

Biyolojik maddelerin oksitlenmesi, doku ve hücrelerin fonksiyonunu yavaşlatır ve hatta kesintiye uğratır. Fotokatalizöürn anti-oksitleme özelliği oksitlenmeyi engeller ve deoksidasyonu hızlandırır.

Foto-enerji üreterek ve bunu biyo-dalga enerjisi ile birleştirerek sürekli olarak iletir.

Negatif iyonların oluşumunu hızlandırır.

21. yüzyılda endüstriyel devrim yaratan bir elementtir – Titanyum

Diğer normal minerallere oranla daha güçlü enerji salar.

Oldukça gelişmiş ve zehirli olmayan bir madde olarak vücutta herhangi bir reddetme reaksiyonuna neden olmaz. Böylece yapay organlar için ham madde olarak kullanılır.

Hemastozisi koruyup sabit tutarak dokular ve organlarda denge sağlar.

3. Gümüş

Gümüş, simgesi “Ag” olan (antik Yunancadan Latince: argentum) ve atom numarası 47 olan bir kimyasal elementtir.

Isıl iletkenliği yüksek olan bir maddedir ve vücuttaki radyant ısı iletimini artırır.

Negatif iyonu (Ag+) ile patojenlerin metabolizma mekanizmalarını engelleyerek sterilizasyon sağlar ve elektrik yükü ile patojenlerin üreme yeteneğini yok eder.

Soğuk algınlığı virüsleri ve bakterilerini öldürür. Doğal iyileşme gücünü ve fizyolojik fonksiyonları güçlendirir.

İmmün sistemle yakından ilgilidir. Vücuttaki miktarı % 0,0001’in altına düştüğünde immün sistem zayıflaması sonucu hastalanma riski artar.

Doğal antibiyotik olduğundan, bakteri öldürücü olarak kullanılır.

Yaklaşık 650 tür mikrobu yok eder (5-6 bakteri dahil).

Bakterilerin antibiyotiklere dirençli olmasını önler ve onları sterilize eder. Gümüş insan vücudu için zehirsizdir.

İmmün sistemi güçlendirir ve doğal iyileşme gücünü artırır.

Anti-bakteriyel ve anti-küf madde olarak kullanılır. 

Fiziksel büyüme ve gelişmeyi ve hücre yenilenmesini artırır.

Hormon dengesi sağlar.

Bir dizi deri hastalığını ve atipik alerji oluşmasını önler ve tedavi eder.

4. Turmalin

Turmalin kristali kalıcı elektrik taşı veya elektrik taşı olarak adlandırılır. Elektrik enerjisi salar.

Turmalin 0,06 m’lik zayıf bir elektrik akımı üretir.

Sinyal iletim mekanizmasını nötralize etmek için zayıf biyolojik elektrik sinyallerini güçlendirir.

Ultrared ışın yayar

Hücre ve dokuların büyümesini hızlandırır ve hücre fonksiyonlarını artırır.

Sinir sistemini, otonom sinir sistemini ve endokrin hormonlarını kontrol ederek sinir sistemi hastalıkları ile hormonlarla ilgili hastalıkları tedavi eder.

Kılca damarları genişleterek kan sirkülasyonunu artırır ve kanı temizler.

Negatif iyon ve ultrared ışınlar arasındaki etkileşimi güçlendirerek etkisini artırır.

Yaşlanma kaynağı olan zararlı oksijen veya aktif oksijeni ortadan kaldırarak ve çözerek antioksdasyonu artırır.

5. Zeolit

Zeolit, Yunanca ismi olan bir bileşiktir (zein, “kaynamak”, lithos “taş”: anlamı kaynayan taş). Kaynayan taş olarak adlandırılır.

Doğal zeolitler Cenozak çağındaki volkanik kayaçların ve kül tabakalarının alkalin yer altı sular ile reaksiyona girmesi sonucu oluşmuştur. Mikrokristalin bir kütle olduğundan, pozitif iyon, su ve gazların absorplanmasında kullanılan bir maddedir.

Moleküler boyutta oldukça düzenli gözenek yapısına sahiptir ve yapısının %50’si boşluktur. Enerji kristali olarak elektronik aktivite ile güçlü enerji oluşturur ve yayar.

Ağır metalleri, toksinleri ve zehirli gazları absorplar.

Kirletici maddeleri absoprlayarak toprak, su ve havayı temizler. 21. yüzyılda çevre koruma amaçlı kullanılmaktadır.

Amonyak için güçlü bir koku giderme maddesidir (hayvan dışkı kokusu veya çürük et kokusu). (Çürük balık kokusu: trimetilamin), (çürük sebze kokusu: etilmerkaptan).

6. Kil

Kil azot, kalsiyum ve magnezyumun bolca bulunduğu organik ve inorganik minerallerdir.

Kirlenmiş maddeleri temizler

Mikrobesin sağlayarak metabolizmayı hızlandırır.

Cilt yapısını ve görünümünü güzelleştirir.

7. Feldspat

Dünyadaki minerallerin %60’ını oluşturur ve dünya, ay kayaları ve metoroitlerin volkanik kayaçların bütün hepsinin temel bileşenidir. Yüksek gerilme mukavemeti vardır.

Kalsiyum, potasyum, sodyum, baryum ve silisik asit gibi minerallerce zengindir.

Büyük oranda ultrared ışın yayar ve enerji tasarrufu sağlar.

Fonksiyonel infrared yayabilirliği 0,918’dir.

Negatif iyon salar ve koku giderme etkisi vardır:

İyon oluşturma kapasitesi: 36 iyon/cc

Koku giderme etkisi: % 71’in üzerinde

Anti bakteriyel ve anti-küf özelliği vardır:

Escherichia Coli ve pseudomanas aeruginosa dahil 24 saatte bakteri azaltma oranı : %99,7

4 hafta sonra 5 tür küf için yaşama oranı: %0,0

Isıl saha etkisi ve IRT (infrared termoterapi) testlerinde yüksek performans gösterir.

0,91’in üzerinde eşdeğer ısı dağılımı gösterir ve ultrared ışınlar enerji korumaya yardımcı olur.

Radyoaktivite açısından güvenlidir.

8. Serpentin

Yüzeyi yeşil noktacıklarla bir yılan derisine benzer. Eski çağlarda insanlar bu taşı yılan zehiri, sürüngen zehri ve diğer zehirlerden korunmak amacıyla taşırdı.

- Serpentinden yapılan camın yüzeyine damlatılan sıvı toksin su damlası halinde kalır.

- Serpentinden yapılmış cam ile içildiğinde ilaçlarda çoklu etki gözlenir.

- Mükemmel detoksifikasyon etkisi vardır.

- Karbondioksiti absorplar ve yok eder.

- Magnezyum, silisyum, oksijen, demir, kalsiyum, potasyum ve sodyum gibi fizyolojik fonksiyonlar için hayati olan minerallerden bolca bulunması nedeniyle hücre ve dokuların metabolizmalarını artırır.

Hücre dışı akışkan (ECF): kalsiyum ve sodyum

Hücre içi akışkan (ICF): magnezyum ve potasyum

Hücrelerde rezonans oluşturarak dalga yayar.

9. Silisyum dioksit

Mükemmel birleştirici kuvveti HYGIEA ürününün sağlamlığını sağlamaya yardımcı olur.

10. Aljinik asit

Deniz bitkisi asidi olarak bilinir, yosun, kahverengi su yosunu gibi deniz bitkilerinin  %20 - %30’unu oluşturur.

Yapışkan bir bitkisel fiberdir.

Diğer bitkiler ve hayvanlar arasında, kalsiyum sağladığı için en yüksek absorplama kapasitesine sahiptir.

Kadmiyum, stronsiyum, bakır, manganez ve stronsiyum gibi maddeleri çözer ve vücut dışına atılmasına yardımcı olur.

Yaraları iyileştirmek için yüksek biyo-uyumlulukta aktif maddeler üretilir.

Aterojen indisini düşürür ve lipid metabolizmasını artırır.

Yağ metabolizmasını hızlandırarak yağ kütlesini azaltıp obeziteyi önlemeye yardımcı olur. Arterioskleroza neden olan LDL ve doğal lipid gibi kolesterollerin seviyesini düşürür.

Aktif oksijenin üretimini engeller ve insektisid, ağır metaller ve zararlı kanserojenleri vücuttan atar.

11. Perlit

Isıl direncinin yüksek olması, yüksek sıcaklıktaki dayanıma yardımcı olur.

12. Enerji aktivasyonu için biyo-elementler

Biyoyapı şekillendire elementleri: temel biyo-elementler karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N), fosfor (P), kükürt (S).

Nöron bilgisi taşıma elementleri: hidrojen (H), lityum (Li), sodyum (Na),  Potasyum (K), Rubidyum (Rb).

Fonksiyon kombinasyonu iyonlar arasında ayrımı gösterir. Biyoelektrik potansiyeli sağlayarak sinir iletiminde kritik bir rol oynar.

Enerji üretimi ve iletimi elementleri: Magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca), stronsiyum (St), Baryum (Ba), Lantan (La)

Biyokimyasal reaksiyonları hızlandırır.

Katalizör olan elementler: Çinko (Zn), krom (Cr), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Vanadyum (V).

Kimyasal sentezlerde elzemdir.

Hy Gi Ea Q Kİ Ölçüm Analiz Raporları

Hy Gi Ea NIN KİFAdan Almış Olduğu Test Raporları

 


 


Dağcan Medikal Ltd İletişim Bilgileri Site Kategorileri Geri Dönüş Servis ve Destek
Adres: Malazgirt Mah.Karayolu Cad.No:19/A-37
Sincan/Ankara
Telefon Numaraları:
0312 270 16 26
0312 268 3760
0532 322 8142